Pages Menu
Categories Menu

MTÜ Kiiu Arendus

MTÜ Kiiu arendus põhieesmärgiks on Kiiu aleviku arendamine.

Põhieesmärgis tulenevateks eesmärkideks on:

 1. Kiiu aleviku elanikele vabaaja veetmiseks võimaluste loomine;
 2. aleviku majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengule kaasaaitamine s.h aleviku heakorra ja infrastruktuuri arendamine;
 3. alevikus turvalisuse tagamine;
 4. Kiiu elanike kaasamine aleviku arengut puudutavasse ühistegevusse

MTÜ liikmed seisuga 12.01.2012:

 • Urmas Kirtsi (asutaja)
 • Herko Sunts (asutaja)
 • Piret Kamber
 • Jaanus Kamber
 • Sven Viilmaa
 • Eda Muru
 • Monika Soosaar