Pages Menu
Categories Menu

Kiiust

Kiiu alevik asub Kuusalu vallas Harju maakonnas, Tallinast 37 km kaugusel idas. Seisuga 01.01.2012 elab Kiiu alevikus 859 inimest, olles sellega Kuusalu aleviku järel Kuusalu valla suuruselt teine asustusüksus.

Kiiu (esmakordselt mainitud 1241.a., Kithę), mille alla kuulus vanasti ka lähedal asuv Allika küla, oli suuruselt teine küla Kuusalu piirkonnas. Kiiu küla oli 13. sajandil Taani Hindamisraamatu andmetel üle keskmise suurusega, 30 adramaad. Kiiu südameks on Kiiu mõis koos Kiiu torni ja mõisapargiga. Kiiu mõisa esmamainimine on 1348. aasta Kida in Kirchspiel Kusal).
Kuni 2005. aastani oli Kiiu küla. Seose Kuusalu valla ja Loksa valla ühinemisega muudeti küla alevikuks. Põhjuseks oli, et kahe valla ühinemisel oleks tekkinud ühte valda Kolga küla ja Kolgaküla küla ning selle segaduse ära hoidmiseks muudeti Kolga küla (501 elanikku) ja Kiiu küla (kui Kolgast veelgi suurem asula) alevikeks. Kuni selle ajani oli Kiiu Eesti kõige suuremaks külaks.

Kuigi Kuusalu valla keskuseks on Kuusalu alevik, asuvad Kiiu mõisahoones nii Kuusalu vallavolikogu ja vallavalitsus. Samuti on asuvad Kiius paljud ettevõted ja organisatsioonid.